Jump to content
The library informs: Voit lainata 8 kirjaa/kuukausi. // Du kan låna 8 böcker per månad.

Biblio e-kirjat Vaasan kaupunginkirjasto / Biblio e-böcker Vasa stadsbibliotek

Cover for Näin johdat varhaiskasvatuksen tiimiä
Isbn: 978-95-2370-436-7
Publisher: PS-kustannus
Category:
Education
Accessible since: March 2023

E-book

Näin johdat varhaiskasvatuksen tiimiä

Mitä tiimin johtaminen varhaiskasvatuksessa tarkoittaa? Mitä tiimien johtamisessa tulee huomioida? Miten tiimijohtaja voi tukea moniammatillisten tiimien työtä?

Tiimijohtaja auttaa tiimin jäseniä tekemään yhteistyötä keskenään ja suoriutumaan tehtävässään yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tiimijohtajan on tarkasteltava kriittisesti tiimin toimintatapoja, mikä vaatii pureutumista niin perusasioihin, kuten toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin ja tiimin rakenteeseen, kuin tiimin vuorovaikutukseen ja työskentelymalleihin.

Teos kertoo konkreettisesti, millaisin keinoin tiimin toiminnasta vastaavat henkilöt voivat kehittää omia tiimijohtamisen taitojaan. Hyvä johtaminen tukee paitsi tiimin toimivuutta ja hyvinvointia myös lasten hyvää kasvua ja oppimista.

KT Samuli Ranta toimii yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistossa ja on kysytty luennoitsija. Ranta on aktiivisesti ottanut kantaa varhaiskasvatuksen ongelmakohtiin ja haluaa olla mukana kehittämässä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Tällä hetkellä Rannan tutkimustyö painottuu tiimityön, tiimijohtajuuden ja pedagogiikan ulottuvuuksiin.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone